STATUTFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

Towarzystwo Polonia-Kresy w Opolu obchodzi w tym roku dziesięciolecie działalności.

Czytaj więcej...

Zarządca przymusowy Andrzej Sikora w dniu 29.06.2022 roku odebrał w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim medal 100-lecia odzyskania Niepodległości

Czytaj więcej...

Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Jana Zamoyskiego 4

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych