STATUTFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

Mecenas Andrzej Sikora, zarządca Fundacji Wiarus, która realizując swoje statutowe cele

pomaga kombatantom, rodzinom kombatantów oraz tym, którzy za swoja działalność niepodległościową byli prześladowani w dniu 13 stycznia 2023 roku w Warszawie z rąk ministra Jana Kasprzyka - Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odebrał medal „Pro bono Poloniae ".

Medal Pro Bono Poloniae” został ustanowiony 25 czerwca 2018 przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przyznawany jest osobom fizycznym i prawnym, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych.Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Jana Zamoyskiego 4

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych