HISTORIAFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

Inicjatorem i pomysłodawcą budowy domu pomocy społecznej w Wiśle był Czesław Anaklet Szulc - Polak mieszkający od kilkudziesięciu lat w Wielkiej Brytanii, kombatant II wojny światowej, który podobnie jak wielu Jego rodaków zmuszony został po wojnie do opuszczenia granic Rzeczpospolitej Polskiej. Zainspirowany istnieniem podobnych ośrodków w Wielkiej Brytanii postanowił wrócić po latach do kraju i stworzyć tutaj kompleks mieszkalny dla emerytów, rencistów, ludzi starszych, kombatantów. W roku 1996 przeniósł się do Polski. Zamieszkał w Wiśle - malowniczej, górskiej miejscowości w Beskidzie Śląskim, gdzie wraz z inż. Jerzym Pawłowskim zakupili odpowiedni grunt na realizację budowy DPS. Wspólnie też rozpoczęli długie i niełatwe starania o rejestrację Fundacji, której celem statutowym stał się zamiar budowy DPS-u.
Ostatecznie Fundacja została zarejestrowana 10 lutego 2003 r. przy wykorzystaniu ustawy o Fundacjach z 1984r. i wskazań określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. dnia 19 października 2005r. oraz wytyczających standardy obowiązujące w domach pomocy społecznej.
Natychmiast też po rejestracji zarząd Fundacji przystąpił do priorytetowego zadania jakim było przygotowanie projektu architekt.- budowlanego DPS-u. W roku 2003 zmarł główny Fundator Czesław Anaklet Szulc.
Środki jakimi dysponowała Fundacja nie starczyły na budowę domu, zarazem Zarząd Fundacji nie realizował zadania statutowego jakim jest pomoc kombatantom. W tej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w Bielsku-Białej na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej sprawujący nadzór nad Fundacją w 2012 zawiesił Zarząd nad Fundacja ustanawiając zarządcę przymusowego w osobie Andrzeja Sikory radcy prawnego rekomendowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Jana Zamoyskiego 4

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych