HISTORIAFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

W ramach statutowej działalności Fundacji Wiarus

skierowanej do młodzieży szkolnej a obejmującej zagadnienia związane z edukacją historyczną młodego pokolenia,  szczególnie obejmującą okres II wojny światowej i okres powojenny, zorganizowana została w dniach 2 – 3 .04.2016r. wycieczka patriotyczna do Warszawy. Kombatanci ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Katowic oraz Bielska-Białej , działacze tegoż Stowarzyszenia wraz z harcerzami Hufca ZHR Podbeskidzie im. Armii Krajowej  w Bielsku-Białej oraz młodzieżą gimnazjalną i licealną z Bielska-Białej, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic oraz Łodygowic zwiedzili Muzeum Katyńskie, Powązki Wojskowe oraz Powązki Stare, Muzeum Powstania Warszawskiego, Starówkę Warszawską, Grób Nieznanego Żołnierza oraz Kryptę Zasłużonych  Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.17 września 2015r. otwarto w nowej siedzibie Muzeum Katyńskie. Tym samym, Muzeum Katyńskie dołączyło do znaczących muzeów w Polsce, pokazujących historię narodu polskiego i jego walkę o niepodległość.
Muzeum Katyńskie znajduje się na terenie Cytadeli Warszawskiej
Epitafium Katyńskie - praca artysty rzeźbiarza Zbigniewa Mikielewicza zawierająca imiona i nazwiska ofiar zbrodni katyńskiej


Wejście do Cytadeli Warszawskiej na terenie której znajduje się Muzeum Katyńskie


Na Powązkach Wojskowych ...
Pomnik Tragedii Smoleńskiej


Kwatera na Łączce, gdzie pochowani zostali zamordowani przez Służbę Bezpieczeństwa PRL - Panteon Mauzoleum Niezłomnych - Wyklętych


Grób Nieznanego Żołnierza nocą

Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie


Relacja: Stanisław Biłka

Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Jana Zamoyskiego 4

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych