HISTORIAFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

28.02.2023 roku w 82 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku-Białej odbyła się Msza św. W uroczystej Eucharystii uczestniczyli m.in. Prezes Jan Dąmbrowski, Piotr Ryszka z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Etosu Armii Krajowej z siedzibą w Czechowicach-Dziedzica Zygmunt Mizera oraz mieszkańcy Bielska-Białej.

Rozkazem naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku siły zbrojne polskiego państwa podziemnego działające na ziemiach Rzeczypospolitej otrzymały miano Armii Krajowej. Utworzenie jednolitej formacji wojskowej miało duże znaczenie, szczególne w aspekcie wojskowym, ponieważ nastąpił proces zjednoczenia wysiłku ludności polskiej przeciw okupantowi hitlerowskiemu. Armia Krajowa zapisała wspaniałe karty w historii polskiego oręża. W skrajne trudnych warunkach jej dowódcy, żołnierze podjęli wysiłek budowy rozległej struktury konspiracyjnej, szkolenia, dywersji, sabotażu, egzekwowania wyroków polskich sądów podziemnych, pracy wywiadowczej, kontrwywiadowczej oraz walki partyzanckiej. Ukoronowaniem tych działań była akcja „Burza” i Powstanie Warszawskie, gdy oddziały AK przystąpiły do otwartej, regularnej walki z niemieckim najeźdźcą

Po mszy złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą to historyczne wydarzenie.

 

 

Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Jana Zamoyskiego 4

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych