HISTORIAFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

Fundacja Wiarus po raz kolejny zorganizowała świąteczną pomoc dla Kombatantów

zrzeszonych w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Bielsku-Białej i Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Oddział w Żywcu.

To są bohaterowie, którym my, żyjący dzisiaj w wolnej Polsce wiele zawdzięczamy, a którzy często żyją na marginesie życia społecznego i pozbawieni są należytej opieki. Tym symbolicznym gestem chcemy im podziękować za ich patriotyzm, męstwo i poświęcenie – mówi Andrzej Sikora, kierujący Fundacją Wiarus.

Zainagurowany w 2012 roku projekt „Pomoc dla Kombatanta” to cześć szeroko zakrojonych działań prowadzonych przez fundację, która opiekuje się grupą kombatantów, rodzin kombatanckich, byłych więźniów obozów hitlerowskich, którzy żyją dzisiaj w samotności i często w bardzo trudnej sytuacji materialnej z terenu Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. W tym roku, podobnież jak i w latach ubiegłych dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej spotkanie noworoczne i pomoc trafiła do kilkunastu takich Bohaterów.

Fundacja Wiarus składa serdeczne podziękowanie Pani Dorocie Piegzik-Izydorczyk, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za okazaną pomoc w organizacji tegorocznej akcji.

Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Jana Zamoyskiego 4

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych