HISTORIAFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

Staraniem mecenasa Andrzeja Sikory, zarządcy Fundacji Wiarus mogiła droktora nauk medycznych Tadeusza Drozdowskiego, znajdująca się na cmentzarzu w Cieszyni przy ul. Tadeusza Kościuszki, została uznana za grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski pod numerem ewidencyjnym 3979.
Tadeusz Drozdowski był lekarzem wojskowym i żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Brał udział w bitwie pod Falais.Foto: Stanisław Biłka

Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Jana Zamoyskiego 4

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych