HISTORIAFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

Obchody 231 rocznicy proklamowania Konstytucji 3 maja w Bielsku-Białej

miały bardzo uroczysty charakter. Wszak okazja była szczególna. Jak podaje historia Polska była drugim, po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej krajem, który ogłosił tak zasadniczy dokument. Wtedy, w niemal całej Europie panował jeszcze absolutyzm, a w naszej Ojczyźnie postawiono na ustrój demokratyczny. Jego fundamentem stały się takie wartości jak wolność i tolerancja. Należy pamiętać, że grunt pod zmiany jakie wprowadzała majowa konstytucja został przygotowany dużo wcześniej. Organiczna praca wielu patriotów doprowadziła do powstania tak zasadniczego dokumentu. 

Uroczystość zgromadziła mieszkańców Bielska-Białej, przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, samorządowców, harcerzy i inne patriotyczne środowiska. Po odśpiewaniu hymnu były okolicznościowe przemówienia.

Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski powiedział:  

- Ustrój wprowadzony w Polsce na mocy Konstytucji 3 maja obowiązywał zaledwie przez 14 miesięcy. Wiosną 1792 roku zawiązała się bowiem Konfederacja Targowicka, której sygnatariusze wystąpili przeciwko reformom Sejmu Wielkiego i doprowadzili do obalenia karty swobód obywatelskich. Stało się to przy wydatnej pomocy wojsk rosyjskich. Nie sposób w tym miejscu nie odnieść się do wydarzeń, które obecnie rozgrywają się za naszą wschodnią granicą. Tym bardziej, że w roli agresora - tak jak przed dwustu trzydziestu laty w Polsce - występuje rosyjskie wojsko. Targowiczanie napaść Rosji na nasz kraj nazwali sojuszniczą interwencją, a sami Rosjanie przyjacielską, sąsiednią pomocą. Jak widać - mimo upływu ponad dwóch stuleci - rosyjska propaganda niewiele się zmieniła - mówił prezydent Jarosław Klimaszewski.

W imieniu środowisk kombatanckich głos zabrał także Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oddział w Bielsku-Białej Jan Dąmbrowski. Prezes przypomniał, że Armia Krajowa obchodzi właśnie 80. rocznicę istnienia i odczytał uchwałę Sejmu podjętą wcześniej w tej sprawie. Na uroczystości obecny był mec Andrzej Sikora z Fundacji Wiarus, która wspiera środowisko kombatantów i rodziny kombatanckie.

Na zakończenie świętowania na placu Ratuszowym delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Konfederatów Barskich. Następnie zebrani na czele z kompanią honorową 18 Batalionu Powietrznodesantowego przeszli do katedry św. Mikołaja, gdzie została odprawiona msza w intencji ojczyzny.Relacja:  Stanisław Biłka

Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Jana Zamoyskiego 4

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych