HISTORIAFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

W miesiącu październiku br. Biskup Polowy nadał p. kapitanowi Janowi Dąmbrowskiemu

Czytaj więcej...

W ramach obchodów Święta Niepodległości na Cmentarzu Wojska Polskiego

Czytaj więcej...

Towarzystwo Polonia-Kresy w Opolu obchodzi w tym roku dziesięciolecie działalności.

Czytaj więcej...

Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Jana Zamoyskiego 4

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych