FUNDACJAFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

W dniu 24.05.2023 mec. Andrzej Sikora, zarządca przymusowy Fundacji Wiarus

został przyjęty przez Pana Jana Józefa Kasprzyka szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Rozmawiano na temat pomocy urzędu dla Fundacji. Pan Minister J. Kasprzyk wręczył zarządcy przymusowemu Księgę poświęcona Polskim Legionom, której jest współautorem wraz z osobistą dedykacją - podziękowaniem za pracę na rzecz kombatantów.

Mec. Andrzej Sikora przekazał Panu Ministrowi 2 egzemplarze Przewodnika po Cmentarzu Wojskowym w Bielsku-Białej, co przyjął z zadowoleniem.

 

Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Jana Zamoyskiego 4

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych