FUNDACJAFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

W dniu 31.07.2021 zarządca przymusowy Fundacji Wiarus Andrzej Sikora uczestniczył w modlitwie za poległych, pomordowanych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej w 77 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Modlitwa odbyła się w kościele garnizonowym p.w. Miłosierdzia Bożego przy ul. Leszczyńskiej. Msze św. odprawiał i modlitwy prowadził kapelan wojskowy kpt K. Ziobro. Kapitan Jan Dąmbrowski podzielił się z zebranymi wzruszającymi wspomnieniami z powstania, w którym brał udział jako łącznik. Odczytano okolicznościowy list Prezydenta Miasta Jarosława Klimaszewskiego. Po mszy św. Pod tablicą poświęconą powstaniu Armii Krajowej kwiaty złożyli: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik i Z-ca Prezydenta Adam Rusniak, a także Andrzej Sikora w imieniu Fundacji Wiarus.

Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Jana Zamoyskiego 4

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych