FUNDACJAFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

W dniu 5.07.2021 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek wręczył Andrzejowi Sikorze przyznaną przez kapitułę nagrodę honorową „Świadek historii”.Jako uzasadnienie podano m.in. prace na rzecz Fundacji Wiarus. W woj. śląskim przyznano 6 nagród.

Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Jana Zamoyskiego 4

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych