Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych