Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

na rzecz integracji środowisk kombatanckich oraz edukacji historycznej młodzieży, zorganizowała 26 września br. wycieczkę do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. W wycieczce udział wzięli uczennice i uczniowie z Gimnazjum Nr 9 im. Armii Krajowej z Bielska-Białej z opiekunem mgr Rafałem Kutrybą , Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach wraz z panią Małgorzatą Krótką, harcerze z Hufca ZHR im. AK w Bielsku-Białej oraz płk Jan Dąmbrowski, Prezes Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Bielsku-Białej. Muzeum Armii Krajowej otwarło swoją ekspozycję w roku 1992 w Krakowie przy ul. Wita Stwosza 12 w zabytkowych obiektach Twierdzy Kraków, w których znajdowało się dowództwo obrony Krakowa. Obiekty te powstały w l. 1905 – 1915. W roku 1991 Fundacja Muzeum Historii AK otrzymała te obiekty od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na Muzeum AK. W 1993r. nastąpiło otwarcie muzeum. Obecnie znajduje się w nim ponad 3200 eksponatów za zbiorów prywatnych osób oraz jako depozyty i wypożyczenia z Muzeum Wojska Polskiego jak też innych Fundacji i Stowarzyszeń wyeksponowanych na prawie 6500m2 powierzchni . Ekspozycja stała Muzeum pokazuje życie narodu polskiego pod okupacją niemiecką i sowiecką, funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego oraz historię Armii Krajowej jako części Polskich Sił Zbrojnych podległych Rządowi Polskiemu na Uchodźstwie. Prezentowane są także osobiste losy poszczególnych osób, związanych z historią Armii Krajowej. Ekspozycje muzealne prezentowane są w nowoczesnej formie, bardzo przystępnej dla każdego zwiedzającego, wzbogacone środkami multimedialnymi podzielonymi na tematyczne przestrzenie wystawiennicze. Młodzież z bielsko-bialskich i czechowickich szkół, zwiedzająca wystawę na poziomie parteru muzeum poznała historię II Rzeczypospolitej, przebieg kampanii wrześniowej i życie Polaków w obozach jenieckich. Główna część muzeum dotycząca Armii Krajowej ulokowana jest w podziemiu budynku. Tutaj uczestnicy wycieczki zobaczyli liczne zdjęcia, pamiątki i eksponaty związane z historią działalności  Polskiego Państwa Podziemnego, Armią Krajową, metodami szkoleniowymi, sposobami łączności, wywiadem i sabotażem. Ponadto możliwe było zapoznanie się z historia Akcji Burza i Powstaniem Warszawskim. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kolekcja Bieżanowska, tj. zbiór militariów i broni strzeleckiej gromadzonej przez żołnierzy kompanii „Łan” . Po wojnie ukryta została w rodzinnym domu żołnierza AK dr Stanisława Wcisło, który w roku 1997 ujawnił ją i przekazał do muzeum. Oprócz licznej broni strzeleckiej związanej z II wojną światową wyeksponowany jest również słynny Winchester, który kojarzy się nam głownie z historią Dzikiego Zachodu. W ostatniej sali gratka, szczególnie dla chłopców, ponieważ zlokalizowane jest tam stanowisko strzeleckie, z którego można „postrzelać” do niemieckiego czołgu.  Fundacja Wiarus, spełniając swoją statutową misje już od trzech lat podejmuje różnorakie działania związane z szeroko rozumiana edukacją historyczną młodego pokolenia. Organizuje seminaria historyczne na których poruszane są zagadnienia historii II wojny światowej, Polskiego Państwa Podziemnego  i sytuacji środowiska kombatanckiego. Tego rodzaju działania są szalenie ważne, ponieważ współczesna szkolna edukacja historyczna nastawiona powinna być także na rozwijanie umiejętności, które pozwalają młodemu człowiekowi lepiej przystosować się do bycia nie tylko mieszkańcem swojej małej ojczyzny, ale także do tego, aby być jej obywatelem, czyli pełnoprawnym członkiem danej społeczności. Człowiek mający dobrą wiedzę historyczną nie powinien czuć się zagubiony we współczesnym świecie, ponieważ łatwiej jest mu odpowiednio selekcjonować i wartościować różne informacje dostarczane przez szalenie agresywne dzisiejsze media i w miarę trzeźwo je oceniać.

Stanisław Biłka Pełnomocnik Zarządcy Fundacji

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych