Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

11 listopada 2023 roku Andrzej Sikora, Zarządca przymusowy Fundacji WIARUS złożył, wraz z małżonką, kwiaty na pomniku ku czci poległych podczas 2 wojny światowej w centrum Jaworza.

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych