Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

został przyjęty przez Pana Jana Józefa Kasprzyka szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Rozmawiano na temat pomocy urzędu dla Fundacji. Pan Minister J. Kasprzyk wręczył zarządcy przymusowemu Księgę poświęcona Polskim Legionom, której jest współautorem wraz z osobistą dedykacją - podziękowaniem za pracę na rzecz kombatantów.

Mec. Andrzej Sikora przekazał Panu Ministrowi 2 egzemplarze Przewodnika po Cmentarzu Wojskowym w Bielsku-Białej, co przyjął z zadowoleniem.

 

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych