Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

Centralną część cmentarza stanowi prostokątny plac przy którym stoją pomniki:  "Poległym za wolność i demokrację", pomnik upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej oraz pomnik ku czci żołnierzy Armii Krajowej. Pomiędzy pomnikami znajdują się mogiły nieznanych żołnierzy  z okresi I wojny światowej, kampanii wrześniowej z 1939 roku oraz żołnierzy poległych w wojnie z Bolszewikami w 1920 roku. Ponadto, spoczywają tam żołnierze z walki o Węgierską Górkę we wrześniu 1939 roku.  Wokół centralnego placu znajdują się groby żołnierzy, którzy zmarli w latach 1921 - 1939. Tuż za bramą wejściową znajduje się tablica upamiętniająca poległe harcerki i harcerzy z okresu II wojny światowej, pomnik ludobójstwa na Wołyniu i nieznanych bojowników ruchu oporu z lat 1939 - 1945.
Dotychczas brakowało szcegółowego opisu i przewodnika po tej nekropolii.
Fundacja Wiarus, przy dużym wsparciu Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, wydała pracę mgr Rafała Kutryby pt." Przerwodnik po Cmentarzu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej". Zamieszcone fotografie są autorstwa Stanisława Biłki z Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej. Przewodnik ten będzie niewątpliwie cenną pozycją wydawniczą w lepszym poznaniu historii Bielska-Białej. Pierwszy nakład trafi do Książnicy Beskidzkiej, stowarzyszeń i organizacji patriotycznych, jednostki wojskowej, harcerzy i organizacji turystycznych. Wzbogaci także biblioteczkę Instytutu Pamięci Narodowej.
Mecenas Andrzej Sikora, kierujący fundacją Wiarus, dziękuje serdecznie autorowi tegoż przewodnika. Dziękuje szczególnie Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bialej Przemysławowi Smyczek, za ogronmą pomoc i wsparcie w publikacji tegoż wydawnictwa.
Fundacja Wiarus, zadaniem której jest organizowane pomocy kombatantom, ich rodzinom oraz tym, którzy cierpieli z powodu swojego zaangażowania w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności, angażuje się także wróżne projekty edukacujne, skierowane w szczególności do młodziezy szkolnej. Stąd ten projekt publikacji o cmentarzu WP w Bielsku-Białej.Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych