Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

pomaga kombatantom, rodzinom kombatantów oraz tym, którzy za swoja działalność niepodległościową byli prześladowani w dniu 13 stycznia 2023 roku w Warszawie z rąk ministra Jana Kasprzyka - Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odebrał medal „Pro bono Poloniae ".

Medal Pro Bono Poloniae” został ustanowiony 25 czerwca 2018 przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przyznawany jest osobom fizycznym i prawnym, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych.Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych