Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

zrzeszonych w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Bielsku-Białej i Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Oddział w Żywcu.

To są bohaterowie, którym my, zyjący dzisiaj w wolnej Polsce wiele zawdzięczamy, a którzy często żyją na marginesie życia społecznego i pozbawieni są należytej opieki. Tym symbolicznym gestem chcemy im podziękować za ich patriotyzm, męstwo i poświęcenie – mówi Andrzej Sikora, kierujący Fundacją Wiarus.

Zainagurowany w 2012 roku projekt „Pomoc dla Kombatanta” to cześć szeroko zakrojonych działań prowadzonych przez fundację, która opiekuje się grupą kombatantów, rodzin kombatanckich, byłych więźniów obozów hitlerowskich, którzy żyją dzisiaj w samotności i często w bardzo trudnej sytuacji materialnej z terenu Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. W tym roku, podobnież jak i w latach ubiegłych dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej spotkanie noworoczne i pomoc trafiła do kilkunastu takich Bohaterów.

Fundacja Wiarus składa serdeczne podziękowanie Pani Dorocie Piegzik-Izydorczyk, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej za okazana pomoc w organizacji tegorocznej akcji.

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych