Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

złożył życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego Panu kpt Janowi Dąmborowskiemu, prezesowi Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Bielsku Białej. Podczas rozmowy poruszono aktualne problemy współpracy środowiska żołnierzy AK i Fundacji "Wiarus".

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych