Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

mogiła droktora nauk medycznych Tadeusza Drozdowskiego, znajdująca się na cmentzarzu w Cieszyni przy ul. Tadeusza Kościuszki, została uznana za grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski pod numerem ewidencyjnym 3979.
Tadeusz Drozdowski był lekarzem wojskowym i żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Brał udział w bitwie pod Falais.Foto: Stanisław Biłka
Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych