Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

miały bardzo uroczysty charakter. Wszak okazja była szczególna. Jak podaje historia Polska była drugim, po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej krajem, który ogłosił tak zasadniczy dokument. Wtedy, w niemal całej Europie panował jeszcze absolutyzm, a w naszej Ojczyźnie postawiono na ustrój demokratyczny. Jego fundamentem stały się takie wartości jak wolność i tolerancja. Należy pamiętać, że grunt pod zmiany jakie wprowadzała majowa konstytucja został przygotowany dużo wcześniej. Organiczna praca wielu patriotów doprowadziła do powstania tak zasadniczego dokumentu. 

Uroczystość zgromadziła mieszkańców Bielska-Białej, przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, samorządowców, harcerzy i inne patriotyczne środowiska. Po odśpiewaniu hymnu były okolicznościowe przemówienia.

Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski powiedział:  

- Ustrój wprowadzony w Polsce na mocy Konstytucji 3 maja obowiązywał zaledwie przez 14 miesięcy. Wiosną 1792 roku zawiązała się bowiem Konfederacja Targowicka, której sygnatariusze wystąpili przeciwko reformom Sejmu Wielkiego i doprowadzili do obalenia karty swobód obywatelskich. Stało się to przy wydatnej pomocy wojsk rosyjskich. Nie sposób w tym miejscu nie odnieść się do wydarzeń, które obecnie rozgrywają się za naszą wschodnią granicą. Tym bardziej, że w roli agresora - tak jak przed dwustu trzydziestu laty w Polsce - występuje rosyjskie wojsko. Targowiczanie napaść Rosji na nasz kraj nazwali sojuszniczą interwencją, a sami Rosjanie przyjacielską, sąsiednią pomocą. Jak widać - mimo upływu ponad dwóch stuleci - rosyjska propaganda niewiele się zmieniła - mówił prezydent Jarosław Klimaszewski.

W imieniu środowisk kombatanckich głos zabrał także Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oddział w Bielsku-Białej Jan Dąmbrowski. Prezes przypomniał, że Armia Krajowa obchodzi właśnie 80. rocznicę istnienia i odczytał uchwałę Sejmu podjętą wcześniej w tej sprawie. Na uroczystości obecny był mec Andrzej Sikora z Fundacji Wiarus, która wspiera środowisko kombatantów i rodziny kombatanckie.

Na zakończenie świętowania na placu Ratuszowym delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Konfederatów Barskich. Następnie zebrani na czele z kompanią honorową 18 Batalionu Powietrznodesantowego przeszli do katedry św. Mikołaja, gdzie została odprawiona msza w intencji ojczyzny.Relacja:  Stanisław Biłka

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych