Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

Fundacja, oprócz życzeń świątecznych, przesłała także paczki okolicznościowe dla kombatantów z terenu Żywiecczyzny.

Pełnomocnik Zarządcy Fundacji
Stanisław Biłka
Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych