Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

na cmentarzu w Katowicach przy ul. Murckowskiej.

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” Ta idea, została zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011 r.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca, ponieważ tego dnia w 1951 roku po pokazowym procesie, w więzieniu na warszawskim Mokotowie zostali rozstrzelani wyklęci przez komunistów przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) oraz jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.


Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych