Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

w kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Eucharystii przewodniczył biskup diecezji bielsko-żywieckiej, ks. bp Roman Pindel, który wygłosił również okolicznościowe kazanie. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, reprezentanci Wojska Polskiego, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz harcerze. Po Mszy św. uczestnicy przeszli na pobliski cmentarz, na którym spoczywają żołnierze polegli tak w I jak i II wojnie światowej. Po modlitwie odbył się Apel Poległych z udziałem Kompanii Honorowej 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego. Uroczystość zakończyła ceremonia składania kwiatów przez delegacje uczestniczące w obchodach święta.

W imieniu Fundacji Wiarus wiązankę kwiatów złożył mec. Andrzej Sikora.

 

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych