Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

wziął udział w uroczystym otwarciu i poświęceniu Domu Harcerskiego w Bielsku Białej- nowej siedziby Hufca harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej im. Armii Krajowej. Podczas uroczystości, w której wziął udział m.in. Prezydent Bielska Białej Jarosław Klimaszewski i Przewodniczący ZHR hm. Karol Siergiej, Fundacja Wiarus otrzymała podziękowanie za wsparcie remontu Domu raz okolicznościowy gadżet. Po zwiedzeniu Domu, odbył się uroczysty apel. Uroczystość zakończyła msza świętą odprawiona przez ks. Różyckiego oraz ks. proboszcza Wiesława Ogórka SDS i ks. Tomasza Walę - przyjaciela ZHR-u, który wygłosił homilię.

 


Foto: Urszula Rogulska _ Redakcja Gościa Niedzielnego.

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych