Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

W dniu 31.07.2021 zarządca przymusowy Fundacji Wiarus Andrzej Sikora uczestniczył w modlitwie za poległych, pomordowanych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej w 77 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Modlitwa odbyła się w kościele garnizonowym p.w. Miłosierdzia Bożego przy ul. Leszczyńskiej. Msze św. odprawiał i modlitwy prowadził kapelan wojskowy kpt K. Ziobro. Kapitan Jan Dąmbrowski podzielił się z zebranymi wzruszającymi wspomnieniami z powstania, w którym brał udział jako łącznik. Odczytano okolicznościowy list Prezydenta Miasta Jarosława Klimaszewskiego. Po mszy św. Pod tablicą poświęconą powstaniu Armii Krajowej kwiaty złożyli: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik i Z-ca Prezydenta Adam Rusniak, a także Andrzej Sikora w imieniu Fundacji Wiarus.
Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych