HISTORIAFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

W dniu 18.11.2020 zmarł   były wieloletni Prezes Wspólnoty Polskiej w Bielsku-Białej Wojciech Dębowski.

Dzięki Jego pomocy – miał rozległe kontakty - Fundacji udało się nawiązać kontakt z kombatantami i ich rodzinami na Białorusi i na Litwie i tam dotrzeć z akcją pomocowa.

Cześć Jego Pamięci.

Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Grunwaldzka 42/12

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych