HISTORIAFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

W dniu 14.06.2020 roku Zarządca przymusowy Fundacji Wiarus Andrzej Sikora złożył kwiaty przy pomniku ofiar nazistowskich niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady na cmentarzu komunalnym w Bielsku-Białej (dzielnica Kamienica). Kwiaty złożyli również Prezydent Bielska-Białej, Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawiciel IPN O/Katowice oraz harcerze z ZHR, którzy zaciągnęli wartę honorową oraz młodzież z pedagogami. W ten sposób uczczono Narodowy   Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagład.


Zdjęcie:  https://www.facebook.com/jaroslawklimaszewski.bb/photos/pcb.928853527542041/928853017542092/

Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Jana Zamoyskiego 4

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych