FUNDACJAFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

W dniu 15.02.2020 roku Zarządca przymusowy Fundacji WIARUS Andrzej Sikora

wziął udział w koncelebrowanej przez ks ppłk Mariusza Antczaka mszy św.  w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Białej przy ul. Leszczyńskiej 22 w  78 rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armie Krajową. Na uroczystości obecny był poczet honorowy organizacji "Strzelec" ze sztandarem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Przez całe nabożeństwo wartę honorową pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie, ufundowaną przez Fundację Wiarus, Strzelec zaciągnął  wartę honorową.  Zapalono także znicze. Podczas mszy, Prezes ŚZ ŻAK / O B-B kpt. Jan Dąmbowski podziękował  Fundacji za udzielane wsparcie.

Po uroczystości odbyło się spotkanie przy kawie w siedzibie Związku przy ul. Reymonta 5 .

Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Grunwaldzka 42/12

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych