Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

niemożliwym jest urządzenie spotkania płatkowego dla kombatantów w Bielsku Białej.

Dzięki grantowi otrzymanemu z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pan Stanisław Biłka współpracownik Fundacji   zakupił produkty żywnościowe i dostarczył Panu Prezesowi Janowi Dąmborowskiemu (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej) 6 paczek dla kombatantów, natomiast 3 paczki z funduszy Fundacji otrzymali kombatanci z Żywca.,

Do paczek dołączono Życzenia Świąteczno-Noworoczne.

 

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych