Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

Dzięki Jego pomocy – miał rozległe kontakty - Fundacji udało się nawiązać kontakt z kombatantami i ich rodzinami na Białorusi i na Litwie i tam dotrzeć z akcją pomocowa.

Cześć Jego Pamięci.

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych