Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

odbyła się msza święta w intencji poległych, rannych i żyjących Powstańców Warszawskich. W nabożeństwie udział wzięli m.in.  mec Andrzej Sikora, kierujący Fundacją Wiarus, która od wielu już lat pomaga Powstańcom Warszawskim oraz radni miasta Bielsko-Biała:  Piotr Ryszka oraz Andrzej Gacek. Po uroczystości kościelnej uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową.

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych