Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

była więźniarka KL Ravensbrück, członkini Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück.
Łączymy się w bólu z rodziną.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.
Śp. Zofia Raczyńska była podopieczną Fundacji Wiarus.


Zofia Maria Kluska-Raczyńska 1922-2020

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zofii Marii Raczyńskiej, która zmarła 31 lipca 2020 roku w Krakowie, przeżywszy 98 lat.

Urodziła się 15 stycznia 1922 r. w Grudziądzu. Rodzicami byli Wincenty i Katarzyna z domu Gawin. Od połowy 1940 r. włączyła się w działalność konspiracyjną, którą aktywnie prowadzili ojciec i jego bracia. Ojciec, otworzył w grudniu 1939 r. zakład szklarski w oficynie budynku przy ul. Dietla 34 w Krakowie, który był skrzynką kontaktową Związku Walski Zbrojnej, a później Armii Krajowej. Kolportowali materiały dostarczane przez inne komórki AK, brali udział w tzw. „małym sabotażu", szkolili w sposobach dywersji, udzielali pomocy rodzinom aresztowanych.

15 grudnia 1943 r., na skutek donosu, została aresztowana wraz z narzeczonym Władysławem Harbichem w zakładzie szklarskim ojca. Po przeprowadzonej przez Gestapo rewizji w szklarni, zostali przewiezieni do budynku Gestapo przy ul. Pomorskiej 2 w Krakowie. Tam była poddana bestialskiemu przesłuchiwaniu. Pomimo tortur, nie dała się złamać. Z Pomorskiej została przewieziona do więzienia Montelupich w Krakowie gdzie przebywała do 1 czerwca 1944 r. Stamtąd została wywieziona do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, gdzie nadano jej nr obozowy  41103. W obozie przebywała od 02.06.1944 r. do 25.04.1945 r. W ramach tzw. akcji „białe autobusy” zorganizowanej przez hrabiego Bernadotte", została wywieziona do Szwecji na leczenie przez Szwedzki Czerwony Krzyż. Do Polski wróciła 4 listopada 1945 r. W 1948 roku wyszła za mąż, za Marka Raczyńskiego, została szczęśliwą mamą dwójki dzieci, Marii i Antoniego.  Pracowała w branży farmaceutycznej. Mieszkała w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej 27. Była otoczona czułą opieką kochającej córki Marii, wspieranej od 2018 r. przez Fundację Wiarus, niosącą pomoc Kombatantom.

Tekst: Elżbieta Kuta

Zdjęcie z archiwum rodziny Raczyńskich


Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie> http://www.rodzinaravensbruck.pl

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych