Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

przy pomniku ofiar nazistowskich niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady na cmentarzu komunalnym w Bielsku-Białej (dzielnica Kamienica). Kwiaty złożyli również Prezydent Bielska-Białej, Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawiciel IPN O/Katowice oraz harcerze z ZHR, którzy zaciągnęli wartę honorową oraz młodzież z pedagogami. W ten sposób uczczono Narodowy   Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagład.


Zdjęcie:  https://www.facebook.com/jaroslawklimaszewski.bb/photos/pcb.928853527542041/928853017542092/
Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych