Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

Była  żołnierzem AK. Umarła we Lwowie 2 kwietnia w wieku 95 lat.

Jak podaje Kurier Galicyjski: "W czasie wojny posługiwała się pseudonimem Ari. Absolwentka Politechniki Lwowskiej. W roku 1952 wzięła ślub ze Stanisławem Adamskim, byłym żołnierzem Armii Krajowej, konspiratorem, uczestnikiem akcji "Burza". Aresztowany przez Rosjan, był więziony w ciężkich warunkach, w obozie w Riazaniu Diagilewie. Wolność odzyskał dopiero w kwietniu roku 1948. Naprawdę nazywał się Stanisław Kruczkowski. Nazwisko Adamski było jednym z jego konspiracyjnych pseudonimów. Urodził się w 1916 roku we Lwowie, wychował w patriotycznym domu, szanującym polską tradycję, historię i kulturę.

Teresa Adamska Mozer z mężem Stanisławem stworzyli we Lwowie niezwykły dom, gdzie mogli spotykać się Polacy, i gdzie gromadzono książki, meble, obrazy i wartościowe przedmioty, skupowane w antykwariatach lub przejmowane od wyjeżdżających polskich rodzin. Ratowali przed zniszczeniem polskie pamiątki i dzieła sztuki, najcenniejsze z nich przekazywali do Polski. W ten sposób ocalono archiwum profesora Gębarowicza, które trafiło do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Jako konserwator Stanisław Adamski ratował przed zrujnowaniem zabytki, odnawiał kościoły i kaplice na Podolu, walczył o zwrócenie ich katolikom, adaptował budynki mieszkalne na świątynie, dbał o polskie cmentarze i troszczył się o rozwój polskich szkół na Ukrainie.

Z biegiem lat dom państwa Adamskich stał się ostoją dla Polaków miejscowych i tych, którzy przybywali z kraju. Organizowano tu obchody świąt kościelnych i narodowych, wysyłano na wakacje do Polski grupy młodzieży z Ukrainy. Wystawiano tu także jasełka i odbywano próby młodzieżowych zespołów tanecznych i wokalnych, zwoływano zebrania Klubu Myśli Katolickiej, założonego przez Adamskich na początku lat dziewięćdziesiątych. Ponadto organizowano spotkania Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Po śmierci męża Teresa Adamska Mozer kontynuowała pracę w Klubie Myśli Katolickiej, przez wiele lat pełniła funkcję prezesa KMK".

Fundacja WIARUS, kierowana przez mec Andrzeja Sikorę przez kilka ostatnich latach udzielała Jej pomocy.
Śp. Teresa Adamska Mozer

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych