Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.


Uroczystości odbyły się w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, a organizatorem był Instytut Pamięci Narodowej w programie którego było:

10.30 - koncert "Żołnierzom Wyklętym Cześć"  w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Katowicach,
11.00 Msza Święta w intencji poległych i pomordowanych Żołnierzy NSZ,
12.30 - uroczyste wciągnięcie flagi narodowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego,
13.00 - apel pamięci z udziałem kompanii honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu,
13.20 - złożenie kwiatów i wieńców w kaplicy "Golgoty Ojczyzny",
13.40 - spotkanie pokoleń przy żołnierskiej grochówce.
Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych