Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

wziął udział w uroczystości 100-lecia urodzin Władysława Foksy, ps. „ Rodzynek”, żołnierza  zgrupowania NSZ "Bartka". W uroczystości wzięła udział rodzina jubilata, przedstawiciele samorządów i organizacji społecznych Żywiecczyzny, były też poczty sztandarowe żołnierzy NSZ i Związku Podhalan. Życzenia w imieniu Fundacji złożył A. Sikora. Dostojny jubilat  otrzymał awans na stopień podpułkownika. Odprawiona została także msza św. w intencji Jubilata.

Za niedługo  będą  opublikowane jego wspomnienia.Foto: Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych