Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

wziął udział w koncelebrowanej przez ks ppłk Mariusza Antczaka mszy św.  w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Białej przy ul. Leszczyńskiej 22 w  78 rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armie Krajową. Na uroczystości obecny był poczet honorowy organizacji "Strzelec" ze sztandarem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Przez całe nabożeństwo wartę honorową pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie, ufundowaną przez Fundację Wiarus, Strzelec zaciągnął  wartę honorową.  Zapalono także znicze. Podczas mszy, Prezes ŚZ ŻAK / O B-B kpt. Jan Dąmbowski podziękował  Fundacji za udzielane wsparcie.

Po uroczystości odbyło się spotkanie przy kawie w siedzibie Związku przy ul. Reymonta 5 .

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych