Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

odbyło się świąteczne spotkanie środowiska kombatantów, ich rodzin, wdów po kombatantach oraz zaproszonych gości. Po porannej mszy świętej w kaplicy garnizonowej pw. Bożego Miłosierdzia przy ul. Leszczyńskiej, uczestnicy wigilijki spotkali się w świetlicy przy ul. Reymonta 5, gdzie z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia wszyscy przełamali się opłatkiem. Przy tej okazji złożyli sobie życzenia świąteczne, a następnie przy ciepłym posiłku, herbatce, kawie i ciastku pobiesiadowali ze sobą. Swoją obecnością zaszczyciła kombatantów Dorota Piegzik - Izydorczyk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, która przekazała ciepłe życzenia bożonarodzeniowe od Jarosława Klimaszewskiego, Prezydenta Bielska-Białej oraz Janusz Kwapisz Prezes Oddziału Śląskiego ŚZŻ AK.
Na koniec kombatanci, wdowy po kombatantach lub ich rodziny odebrały z rąk Jana Dąmbrowskiego Prezesa Oddziału Bielskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ufundowane przez organizatorów paczki świąteczne.
To bardzo miłe spotkanie możliwe było dzięki dużemu wsparciu Urzędu Miasta Bielska-Białej oraz Fundacji Wiarus.

Relacja: Stanisław Biłka
Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych