Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Fundacja WIARUS przy wsparciu Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Jarosława Klimaszewskiego zorganizowała w dniu 7 listopada 2019 roku kolejne spotkanie w ramach cyklu: „Pamiętać, aby chronić młode pokolenia” poświęcone 75 rocznicy Operacji „Ostra Brama”. Prelegentami byli: kpt. Jan Dąmbrowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddziała w Bielsku-Białej, Powstaniec Warszawski oraz dr Grzegorz Wnętrzak wykładowca Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, który w swoim wykładzie przedstawił szerokie tło polityczne i wojskowe Polski z roku 1939, a następnie przybliżył młodzieży genezę powstania Armii Krajowej i jej działalność zbrojną. W sposób szczególny skupił się na działalności żołnierzy AK, dowodzonych przez ppłk Aleksandra Krzyżanowskiego ps. „Wilk”, którzy w ramach realizacji szerokiej akcji „Burza” mieli za zadanie oswobodzić spod okupacji hitlerowskiej Wilno. Działając wraz z żołnierzami Armii Czerwonej mieli 7 lipca 1944 roku śmiałym atakiem wyzwolić to miasto. Sukces militarny odniesiono, ale politycznie, niestety nie. Po zakończeniu walk dowódców AK oświeci aresztowali i osadzili w więzieniu w Wilnie. Bitwa o Wilno przeszła do historii jako jedno z największych przedsięwzięć militarnych Armii Krajowej w 1944 roku. Ogółem poległo w niej około trzystu żołnierzy AK. Wielu innych straciło później życie w komunistycznych więzieniach i obozach.W drugiej części sympozjum wystąpił kpt Jan Dąmbrowski, Powstaniec Warszawski, który w bardzo emocjonalny sposób przedstawił zebranym swoje osobiste odczucia związane z wybuchem II wojny światowej i jego zaangażowanie w walkach Powstania Warszawskiego.Kierujący Fundacją Wiarus Andrzej Sikora i prowadzący sympozjum Stanisław Biłka pięknie dziękują dyrektorom bielsko-bialskich szkół średnich:Bielskiej Szkole Przemysłowej, Zespołowi Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektrotechnicznych, LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaj Reja, III LO im. S. Żeromskiego, Zespołowi Szkół Ekonomicznych za udział młodzieży w tej, jak mniemają organizatorzy, doskonałej lekcji historii, którą poprowadził autentyczny Powstaniec Warszawski Jan Dąmbrowski i świetny historyk i pedagog dr Grzegorz Wnętrzak. Organizatorzy dziękują także Pani Iwonie Kusak, kierowniczce Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz za wynajęcie sali wraz z nagłośnieniem.
Należy tylko wyrazić opinię, że tego rodzaju spotkania z historią Polski, obecnie Polski Niepodległej, dobrze wpisze się w kalendarz obchodów listopadowego Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
 

Kpt Jan Dąmbrowski

dr Grzegorz WnętrzakAutor: Stanisław Biłka

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych