Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.życzy Andrzej Sikora zarządca Fundacji WIARUS
Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych